Degradacja środowiska

Wszechobecne pestycydy, kumulacja związków i pierwiastków o właściwościach toksycznych, metali ciężkich – w wodzie, glebie, powietrzu, postępująca degradacja środowiska do której przyczynia się sam człowiek, który ‘dbając’ o uprawy, lasy, plantacje sięga po środki chemiczne sprawia, że coraz trudniejsza staje się praca owadów zapylających. Konsekwencją takich działań są zanieczyszczone pożytki pszczele /rośliny/, żywność , produkty pszczele /nektar, pyłek, propolis/. Pestycydy nowej generacji z grupy neonikotynoidów, zawierają substancje czynne z grupy chloronikotynyli. Ich działanie powodują u pszczół zaburzenia w mechanizmach mózgowych, jak uczenie się, zapamiętywanie, zaburzenia w koordynacji lotu.