Genetycznie modyfikowane rośliny

Ciągłe ‘doskonalenie’ upraw rolniczych przez człowieka, a także rozwój technologii spowodował powstanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Zmodyfikowane rośliny, zwłaszcza zawartość w nich białka Bt, które mimo swej nietoksyczności, ma jednak wpływ na owady zapylające i ich funkcjonowanie:

  • może uszkadzać układ trawienny,
  • może wywoływać choroby genetyczne – obniżać żywotność,
  • u młodych pszczół uszkadza gruczoły gardzielowe konsekwencją tego są gorzej karmione larwy, a pszczoły rozwijające się z nich są słabsze,
  • zwiększenie podatności na infekcje wirusowe, grzybowe.