Po co nam pszczoły?

Pszczoły to ważna i nieodłączna część ekosystemu. Ewolucja sprawiła, że istnienie roślin i pszczół wyklucza brak jednego z nich w ekosystemie. Kwiaty są budową przystosowały się do zapylania przez pszczoły. Pszczoły przystosowały się do jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów pokarmu z kwiatów. To cykl biologiczny rodzin pszczelich, które dopasowały się do rytmu kwitnienia. Postęp cywilizacji deformuje tą symbiozę. Niestety zmiany zaszły już tak daleko, że zagrażają istnieniu pszczół.

Rolnictwo dostrzega pozytywy z obecności pszczół nie od dziś, jednak ich rola w środowisku naturalnym nie jest już tak dostrzegana. Podkreślić należy, że pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W sadownictwie zapylanie roślin przez owady jest jedynym sposobem na zwiększenie plonów. Inne zabiegi/sposoby np. użycie regulatorów wzrostu, herbicydów, insektycydów mają jedynie działanie pielęgnacyjne. Pszczoła odgrywa także ważną rolę przy zapylaniu roślin rodzimych, dzikich, które są pokarmem dla dzikich zwierząt, a to jest element który powoduje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu.

Do zachowania bioróżnorodności, prawidłowego funkcjonowania ekosystemu potrzebne jest tylko i wyłącznie właściwe zapylanie roślin przez pszczoły. Postępująca degradacja środowiska powoduje ginięcie kolejnych gatunków roślin i zwierząt, tylko utrzymanie równowagi przez pszczele zapylanie roślin jest w stanie utrzymać tę równowagę. Praca pszczół wpływa na jakość środowiska życia człowieka, a także pośrednio na wysokość dochodów. Te wszystkie oczywiste fakty oraz dostrzegane już skutki niedoboru pracy pszczół nadal nie znajdują odpowiednich reakcji w powszechnej opinii.